گازوییل

London Gas Oil
نرخ فعلی:: 633.38 -
بازار جهانی
نرخ فعلی: : 633.38 -
واحد حجمی : متریک تن
نرخ فعلی: : 633.38 -
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار جهانی
واحد حجمی : متریک تن
نوع بازار : بازار جهانی

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 629.86
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 621.51
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 615.34
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 603.75
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 601.64
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 592.17
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 565.27

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 629.68
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 618.98
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 611.98
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 597.82
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 594.82
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 593.62
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 561.42

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 632.63 632.88 632.75 0.75 -
حمایت 2 (S2) 632.88 633.07 632.79 316.19 -
حمایت 1 (S1) 633.13 633.18 632.83 0.25 633.25
نقطه پیوت (PP) 633.38 633.38 633.38 316.69 633.44
مقاومت 1 (R1) 633.63 633.57 633.92 0.25 633.75
مقاومت 2 (R2) 633.88 633.68 633.96 317.19 -
مقاومت 3 (R3) 634.13 633.88 634.00 0.75 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی