گازوییل (گوگرد پایین)

ICE Gas Oil Low Sulphur
نرخ فعلی:: 600 1.1
بازار نفت آمریکا
نرخ فعلی: : 600 1.1
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 600 1.1
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار نفت آمریکا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۰:۰۵:۴۴

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
گازوییل (گوگرد پایین) 6.50 1.25 53.50 182 232.25 50.50

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 592 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 581 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 19 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.27%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 546 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 54 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.89%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 520 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 80 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.38%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی