نفت کوره

Heating Oil
نرخ فعلی:: 2.0667 0.15
بازار جهانی
نرخ فعلی: : 2.0667 0.15
واحد حجمی : گالن
نرخ فعلی: : 2.0667 0.15
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار جهانی
واحد حجمی : گالن
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۱:۲۹:۵۴

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
2.0667 01:29:54 0.0003 0.01% 0.003 0.15% 0.003 0.15% 0.0496 0.0667
2.0664 01:28:56 0.0001 - 0.0027 0.13% 0.0027 0.13% 0.0499 0.0664
2.0665 01:27:56 0.0001 - 0.0028 0.14% 0.0028 0.14% 0.0498 0.0665
2.0664 01:26:55 0.0001 - 0.0027 0.13% 0.0027 0.13% 0.0499 0.0664
2.0663 01:25:57 0.0006 0.03% 0.0026 0.13% 0.0026 0.13% 0.05 0.0663
2.0657 01:24:58 0.0003 0.01% 0.002 0.10% 0.002 0.10% 0.0506 0.0657
2.0654 01:24:28 - - 0.0017 0.08% 0.0017 0.08% 0.0509 0.0654
2.0654 01:24:23 0.0003 0.01% 0.0017 0.08% 0.0017 0.08% 0.0509 0.0654
2.0657 01:22:58 0.0002 0.01% 0.002 0.10% 0.002 0.10% 0.0506 0.0657
2.0659 01:22:00 0.0004 0.02% 0.0022 0.11% 0.0022 0.11% 0.0504 0.0659
2.0655 01:20:58 0.0007 0.03% 0.0018 0.09% 0.0018 0.09% 0.0508 0.0655
2.0648 01:19:55 0.0006 0.03% 0.0011 0.05% 0.0011 0.05% 0.0515 0.0648
2.0642 01:18:59 0.0001 - 0.0005 0.02% 0.0005 0.02% 0.0521 0.0642
2.0643 01:17:57 0.0006 0.03% 0.0006 0.03% 0.0006 0.03% 0.052 0.0643
2.0637 01:15:58 0.0006 0.03% - - - - 0.0526 0.0637
2.0643 01:14:59 0.0001 - 0.0006 0.03% 0.0006 0.03% 0.052 0.0643
2.0642 01:13:58 0.0003 0.01% 0.0005 0.02% 0.0005 0.02% 0.0521 0.0642
2.0645 01:12:58 0.0001 - 0.0008 0.04% 0.0008 0.04% 0.0518 0.0645
2.0644 01:11:57 0.0003 0.01% 0.0007 0.03% 0.0007 0.03% 0.0519 0.0644
2.0647 01:11:29 - - 0.001 0.05% 0.001 0.05% 0.0516 0.0647
2.0647 01:11:23 0.0001 - 0.001 0.05% 0.001 0.05% 0.0516 0.0647
2.0646 01:09:59 0.0002 0.01% 0.0009 0.04% 0.0009 0.04% 0.0517 0.0646
2.0644 01:08:30 - - 0.0007 0.03% 0.0007 0.03% 0.0519 0.0644
2.0644 01:08:26 0.0001 - 0.0007 0.03% 0.0007 0.03% 0.0519 0.0644
2.0645 01:06:40 - - 0.0008 0.04% 0.0008 0.04% 0.0518 0.0645
2.0645 01:06:30 0.0005 0.02% 0.0008 0.04% 0.0008 0.04% 0.0518 0.0645
2.065 01:05:17 0.0002 0.01% 0.0013 0.06% 0.0013 0.06% 0.0513 0.065
2.0648 01:03:46 - - 0.0011 0.05% 0.0011 0.05% 0.0515 0.0648
2.0648 01:03:37 0.0001 - 0.0011 0.05% 0.0011 0.05% 0.0515 0.0648
2.0647 01:02:53 - - 0.001 0.05% 0.001 0.05% 0.0516 0.0647
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی