خبر

نفت کوره

Heating Oil
نرخ فعلی:: 2.563 0.32
بازار جهانی

نرخ فعلی: : 2.563 0.32

واحد حجمی : گالن

نرخ فعلی: : 2.563 0.32

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار جهانی

واحد حجمی : گالن

نوع بازار : بازار جهانی