نفت کوره (بازار آمریکا)

Heating Oil
نرخ فعلی:: 2.5259 1.01
بازار نفت آمریکا
نرخ فعلی: : 2.5259 1.01
واحد حجمی : گالن
نرخ فعلی: : 2.5259 1.01
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار نفت آمریکا
واحد حجمی : گالن
نوع بازار : بازار جهانی

نفت کوره (بازار آمریکا) در روز جاری

۱۳:۳۰:۴۳
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
2.5259 13:30:43 0.0029 0.11% 0.0255 1.01% 0.0258 1.02% 0.0382 0.4741
2.5288 13:29:26 0.0029 0.11% 0.0226 0.89% 0.0229 0.91% 0.0353 0.4712
2.5259 13:28:27 0.0078 0.31% 0.0255 1.01% 0.0258 1.02% 0.0382 0.4741
2.5337 13:23:21 0.0017 0.07% 0.0177 0.70% 0.018 0.71% 0.0304 0.4663
2.532 13:22:29 0.0024 0.09% 0.0194 0.77% 0.0197 0.78% 0.0321 0.468
2.5296 13:21:29 0.0008 0.03% 0.0218 0.86% 0.0221 0.87% 0.0345 0.4704
2.5288 13:20:30 0.0032 0.13% 0.0226 0.89% 0.0229 0.91% 0.0353 0.4712
2.532 13:19:26 0.005 0.20% 0.0194 0.77% 0.0197 0.78% 0.0321 0.468
2.537 13:18:30 0.0033 0.13% 0.0144 0.57% 0.0147 0.58% 0.0271 0.463
2.5337 13:17:25 0.0041 0.16% 0.0177 0.70% 0.018 0.71% 0.0304 0.4663
2.5296 13:16:29 0.0074 0.29% 0.0218 0.86% 0.0221 0.87% 0.0345 0.4704
2.537 13:15:37 0.005 0.20% 0.0144 0.57% 0.0147 0.58% 0.0271 0.463
2.532 13:14:31 0.0033 0.13% 0.0194 0.77% 0.0197 0.78% 0.0321 0.468
2.5353 13:13:32 0.0017 0.07% 0.0161 0.64% 0.0164 0.65% 0.0288 0.4647
2.537 13:12:29 0.0016 0.06% 0.0144 0.57% 0.0147 0.58% 0.0271 0.463
2.5386 13:09:36 0.0016 0.06% 0.0128 0.50% 0.0131 0.52% 0.0255 0.4614
2.537 13:08:27 0.0005 0.02% 0.0144 0.57% 0.0147 0.58% 0.0271 0.463
2.5365 13:06:33 0.0021 0.08% 0.0149 0.59% 0.0152 0.60% 0.0276 0.4635
2.5386 13:04:29 0.0016 0.06% 0.0128 0.50% 0.0131 0.52% 0.0255 0.4614
2.537 13:03:40 0.0024 0.09% 0.0144 0.57% 0.0147 0.58% 0.0271 0.463
2.5346 13:01:44 0.004 0.16% 0.0168 0.66% 0.0171 0.67% 0.0295 0.4654
2.5386 13:00:59 0.004 0.16% 0.0128 0.50% 0.0131 0.52% 0.0255 0.4614
2.5346 12:59:23 0.004 0.16% 0.0168 0.66% 0.0171 0.67% 0.0295 0.4654
2.5386 12:58:26 0.0016 0.06% 0.0128 0.50% 0.0131 0.52% 0.0255 0.4614
2.537 12:57:23 0.0052 0.21% 0.0144 0.57% 0.0147 0.58% 0.0271 0.463
2.5318 12:55:27 0.0047 0.19% 0.0196 0.77% 0.0199 0.79% 0.0323 0.4682
2.5365 12:54:29 0.0019 0.07% 0.0149 0.59% 0.0152 0.60% 0.0276 0.4635
2.5346 12:52:29 0.0028 0.11% 0.0168 0.66% 0.0171 0.67% 0.0295 0.4654
2.5318 12:51:30 0.0004 0.02% 0.0196 0.77% 0.0199 0.79% 0.0323 0.4682
2.5322 12:50:33 0.0043 0.17% 0.0192 0.76% 0.0195 0.77% 0.0319 0.4678
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی