نفت کوره (بازار آمریکا)

Heating Oil
نرخ فعلی:: 2.0948 0.7
بازار نفت آمریکا

نرخ فعلی: : 2.0948 0.7

واحد حجمی : گالن

نرخ فعلی: : 2.0948 0.7

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار نفت آمریکا

واحد حجمی : گالن

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات نفت کوره (بازار آمریکا)

در حال حاضر قیمت نفت کوره (بازار آمریکا) چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر نفت کوره (بازار آمریکا)
2.0948 دلار
می باشد

قیمت نفت کوره (بازار آمریکا) روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت نفت کوره (بازار آمریکا) روز گذشته برابر با
2.0687 دلار
بود

قیمت نفت کوره (بازار آمریکا) نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت نفت کوره (بازار آمریکا) نسبت به روز گذشته
0.0261 دلار افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت نفت کوره (بازار آمریکا) در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای نفت کوره (بازار آمریکا) برابر با 2.0802 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای نفت کوره (بازار آمریکا) به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.1598 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای نفت کوره (بازار آمریکا) به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.0057 دلار

قیمت نفت کوره (بازار آمریکا) نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نفت کوره (بازار آمریکا) در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 4 آذر 1400  با رقم 2.3741 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 11.76 درصدی یا 0.2793 دلار نفت کوره (بازار آمریکا) نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت نفت کوره (بازار آمریکا) نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نفت کوره (بازار آمریکا)   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 2.5004 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 16.22  درصدی یا 0.4056 دلار نفت کوره (بازار آمریکا) نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت نفت کوره (بازار آمریکا) نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نفت کوره (بازار آمریکا) در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 شهریور 1400  با رقم 2.1608 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.05 درصدی یا 0.066 دلار نفت کوره (بازار آمریکا) نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت نفت کوره (بازار آمریکا) نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نفت کوره (بازار آمریکا) در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 خرداد 1400  با رقم 2.0782 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.79 درصدی یا 0.0166 دلار نفت کوره (بازار آمریکا) نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت نفت کوره (بازار آمریکا) نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نفت کوره (بازار آمریکا) در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 1399  با رقم 1.367 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 53.24 درصدی یا 0.7278 دلار نفت کوره (بازار آمریکا) نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت نفت کوره (بازار آمریکا) تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای نفت کوره (بازار آمریکا) برابر است با 4.106 دلار که در تاریخ پنجشنبه 13 تیر 1387  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در نفت کوره (بازار آمریکا) چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به نفت کوره (بازار آمریکا) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.073607 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید نفت کوره (بازار آمریکا) چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به نفت کوره (بازار آمریکا) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 16.22 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در نفت کوره (بازار آمریکا) چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 11 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به نفت کوره (بازار آمریکا)، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.05 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در نفت کوره (بازار آمریکا) چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به نفت کوره (بازار آمریکا) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  0.79 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در نفت کوره (بازار آمریکا) چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به نفت کوره (بازار آمریکا)، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 53.24 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نفت کوره (بازار آمریکا) نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.85  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت کوره (بازار آمریکا)، 16.22 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نفت کوره (بازار آمریکا) نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت کوره (بازار آمریکا)، 16.22 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نفت کوره (بازار آمریکا) نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 3.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت کوره (بازار آمریکا)،  16.22 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نفت کوره (بازار آمریکا) نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 5.46 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت کوره (بازار آمریکا)،  16.22 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نفت کوره (بازار آمریکا) نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 8.15 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت کوره (بازار آمریکا)،  16.22 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نفت کوره (بازار آمریکا) نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت کوره (بازار آمریکا)،  16.22 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نفت کوره (بازار آمریکا) نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 11.7 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت کوره (بازار آمریکا)،  16.22 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات نفت کوره (بازار آمریکا)

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی