نفت کوره (بازار آمریکا)

Heating Oil
نرخ فعلی:: 2.4189 5.48
بازار نفت آمریکا
نرخ فعلی: : 2.4189 5.48
واحد حجمی : گالن
نرخ فعلی: : 2.4189 5.48
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار نفت آمریکا
واحد حجمی : گالن
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه نفت کوره (بازار آمریکا)

۰۳:۱۴:۲۳
بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
2.5304 2.3586 2.5593 2.5505 0.0207 0.82% 2021/10/19 1400/07/27
2.5007 2.3417 2.5983 2.5298 0.0343 1.36% 2021/10/18 1400/07/26
2.5564 2.5564 2.5641 2.5641 0.0064 0.25% 2021/10/16 1400/07/24
2.4142 2.3417 2.5862 2.5577 0.0693 2.78% 2021/10/15 1400/07/23
2.5080 2.3417 2.5275 2.5254 0.0216 0.86% 2021/10/13 1400/07/21
2.4074 2.3424 2.5370 2.5114 0.0377 1.52% 2021/10/11 1400/07/19
2.4748 2.4731 2.4753 2.4737 - - 2021/10/09 1400/07/17
2.4720 2.3417 2.5001 2.4750 - - 2021/10/08 1400/07/16
2.4420 2.3178 2.4720 2.4719 - - 2021/10/07 1400/07/15
2.3417 2.3240 2.5016 2.5011 0.1771 7.62% 2021/10/05 1400/07/13
2.2857 2.2731 2.4506 2.4357 0.1626 7.15% 2021/10/04 1400/07/12
2.3805 2.3772 2.3827 2.3827 0.0029 0.12% 2021/10/02 1400/07/10
2.3401 2.2590 2.3832 2.3798 0.0427 1.83% 2021/10/01 1400/07/9
2.3083 2.2178 2.3629 2.3371 0.0304 1.32% 2021/09/30 1400/07/8
2.2775 2.1310 2.3097 2.3067 0.0431 1.9% 2021/09/29 1400/07/7
2.2931 2.2204 2.3269 2.2780 0.0144 0.64% 2021/09/28 1400/07/6

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی