بنزین (RBOB)

Gasoline RBOB
نرخ فعلی:: 2.2885 0.35
بازار جهانی
نرخ فعلی: : 2.2885 0.35
واحد حجمی : گالن
نرخ فعلی: : 2.2885 0.35
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار جهانی
واحد حجمی : گالن
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۷:۲۱:۴۹

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
بنزین (RBOB) 0.0090 0.1540 0.0273 0.7235 1.0410 0.1270

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2885 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14.43%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.2885 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 14.43%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.2885 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.43%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.2885 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.43%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی