بنزین RBOB

Gasoline RBOB
نرخ فعلی:: 2.3777 1.73
بازار نفت آمریکا
نرخ فعلی: : 2.3777 1.73
واحد حجمی : گالن
نرخ فعلی: : 2.3777 1.73
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار نفت آمریکا
واحد حجمی : گالن
نوع بازار : بازار جهانی

بنزین RBOB در روز جاری

۱۴:۴۸:۲۹
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
2.3777 14:48:29 0.0014 0.06% 0.0412 1.73% 0.0372 1.56% 0.0474 0.3777
2.3763 14:47:25 0.0014 0.06% 0.0426 1.79% 0.0386 1.62% 0.0488 0.3763
2.3777 14:46:31 0.0017 0.07% 0.0412 1.73% 0.0372 1.56% 0.0474 0.3777
2.376 14:45:31 0.0017 0.07% 0.0429 1.81% 0.0389 1.64% 0.0491 0.376
2.3777 14:43:29 0.0014 0.06% 0.0412 1.73% 0.0372 1.56% 0.0474 0.3777
2.3763 14:42:30 0.0014 0.06% 0.0426 1.79% 0.0386 1.62% 0.0488 0.3763
2.3777 14:41:27 0.0014 0.06% 0.0412 1.73% 0.0372 1.56% 0.0474 0.3777
2.3763 14:40:34 0.0026 0.11% 0.0426 1.79% 0.0386 1.62% 0.0488 0.3763
2.3789 14:39:29 0.0029 0.12% 0.04 1.68% 0.036 1.51% 0.0462 0.3789
2.376 14:37:29 0.0015 0.06% 0.0429 1.81% 0.0389 1.64% 0.0491 0.376
2.3775 14:36:31 0.001 0.04% 0.0414 1.74% 0.0374 1.57% 0.0476 0.3775
2.3765 14:35:32 0.0024 0.10% 0.0424 1.78% 0.0384 1.62% 0.0486 0.3765
2.3789 14:34:33 0.0029 0.12% 0.04 1.68% 0.036 1.51% 0.0462 0.3789
2.376 14:33:30 0.0029 0.12% 0.0429 1.81% 0.0389 1.64% 0.0491 0.376
2.3789 14:32:35 0.0024 0.10% 0.04 1.68% 0.036 1.51% 0.0462 0.3789
2.3765 14:30:40 0.0051 0.21% 0.0424 1.78% 0.0384 1.62% 0.0486 0.3765
2.3816 14:29:25 0.0051 0.21% 0.0373 1.57% 0.0333 1.40% 0.0435 0.3816
2.3765 14:27:28 0.0024 0.10% 0.0424 1.78% 0.0384 1.62% 0.0486 0.3765
2.3789 14:26:26 0.0038 0.16% 0.04 1.68% 0.036 1.51% 0.0462 0.3789
2.3827 14:25:30 0.0062 0.26% 0.0362 1.52% 0.0322 1.35% 0.0424 0.3827
2.3765 14:24:32 0.0024 0.10% 0.0424 1.78% 0.0384 1.62% 0.0486 0.3765
2.3789 14:21:31 0.0024 0.10% 0.04 1.68% 0.036 1.51% 0.0462 0.3789
2.3765 14:20:35 0.0038 0.16% 0.0424 1.78% 0.0384 1.62% 0.0486 0.3765
2.3803 14:19:30 0.0024 0.10% 0.0386 1.62% 0.0346 1.45% 0.0448 0.3803
2.3827 14:18:27 0.0011 0.05% 0.0362 1.52% 0.0322 1.35% 0.0424 0.3827
2.3816 14:17:27 0.001 0.04% 0.0373 1.57% 0.0333 1.40% 0.0435 0.3816
2.3806 14:16:30 0.0003 0.01% 0.0383 1.61% 0.0343 1.44% 0.0445 0.3806
2.3803 14:15:35 0.0028 0.12% 0.0386 1.62% 0.0346 1.45% 0.0448 0.3803
2.3831 14:13:27 0.0015 0.06% 0.0358 1.50% 0.0318 1.33% 0.042 0.3831
2.3816 14:12:29 0.001 0.04% 0.0373 1.57% 0.0333 1.40% 0.0435 0.3816
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی