اتانول

Ethanol Futures
نرخ فعلی:: 2.44 0
بازار نفت آمریکا
نرخ فعلی: : 2.44 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.44 0
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار نفت آمریکا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۷ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
اتانول - - 0.53 1.02 1.33 0.9810

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.44 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 22%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.44 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.44 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 22%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.44 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی