اتانول

Ethanol Futures
نرخ فعلی:: 2.207 -
بازار نفت آمریکا
نرخ فعلی: : 2.207 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.207 -
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار نفت آمریکا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد اتانول

۱۰ مهر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
اتانول - - 0.0130 0.0470 0.7630 0.9480

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: - دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.207 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.35%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.207 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.207 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.35%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی