اتانول

Ethanol Futures
نرخ فعلی:: 2.137 -
بازار نفت آمریکا

نرخ فعلی: : 2.137 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 2.137 -

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار نفت آمریکا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات اتانول

در حال حاضر قیمت اتانول چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر اتانول
2.137 دلار
می باشد

قیمت اتانول روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت اتانول روز گذشته برابر با
2.137 دلار
بود

قیمت اتانول نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت اتانول نسبت به روز گذشته
0 دلار
یافت

نرخ بازگشایی قیمت اتانول در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای اتانول برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای اتانول به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.207 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای اتانول به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.137 دلار

قیمت اتانول نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اتانول در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 13 آذر 1400  با رقم 2.137 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 دلار اتانول نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت اتانول نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اتانول   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 13 آذر 1400  با رقم 2.137 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 دلار اتانول نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت اتانول نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اتانول در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 10 مهر 1400  با رقم 2.207 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.17 درصدی یا 0.07 دلار اتانول نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت اتانول نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اتانول در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 23 خرداد 1400  با رقم 2.46 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 13.13 درصدی یا 0.323 دلار اتانول نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت اتانول نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اتانول در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 آذر 1399  با رقم 1.375 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 55.41 درصدی یا 0.762 دلار اتانول نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت اتانول تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای اتانول برابر است با 3.52 دلار که در تاریخ سه شنبه 12 فروردین 1393  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در اتانول چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به اتانول تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.171726 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید اتانول چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 13 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به اتانول تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در اتانول چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 10 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به اتانول، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.17 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در اتانول چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 23 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به اتانول تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  13.13 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در اتانول چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به اتانول، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 55.41 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اتانول نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 9.7  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اتانول، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اتانول نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.63 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اتانول، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اتانول نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اتانول،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اتانول نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 19.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اتانول،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اتانول نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 5.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اتانول،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اتانول نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اتانول،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اتانول نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 20.94 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اتانول،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات اتانول

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی