گاز طبیعی (E-Mini)

E-Mini Natural Gas
نرخ فعلی:: 3.971 0.91
بازار نفت آمریکا
نرخ فعلی: : 3.971 0.91
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 3.971 0.91
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار نفت آمریکا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
نفت برنت 66.5 ۰۵:۰۶:۱۴ 6.98 10.50% 74.48 57.26 73.49 7.5 74.1 77.16
نفت خام (WTI) 67.42 ۰۳:۰۴:۱۵ 4.23 6.27% 71.92 67.42 71.67 5.58 72.07 76.36
نفت خام (WTI ICE) 70.42 ۰۴:۵۷:۱۱ 0.67 0.95% 71.42 70.42 71.14 1.58 72.08 75.47
نفت خام (E-Mini) 66.42 ۰۴:۳۰:۱۸ 5.205 7.84% 71.925 66.42 71.65 6.58 72.075 76.3
بنزین (RBOB) 2.0515 ۰۳:۱۸:۱۳ 0.2294 11.18% 2.294 2.0515 2.2815 0.0515 2.2809 2.3145
گاز طبیعی 3.183 ۰۵:۱۰:۱۴ 0.752 23.63% 4.158 3.183 3.933 0.817 4.071 4.071
گازوییل (گوگرد پایین) 593 ۰۴:۵۷:۱۱ 7 1.18% 602.25 593 600.5 7 603.5 617.25
نفت کوره 2.126 ۰۳:۱۸:۱۳ 0.0176 0.83% 2.1523 2.126 2.1439 0.126 2.1556 2.1969
اتانول 2.32 ۲۷ تیر - - 2.32 2.32 0 0.32 - 2.32
ذغال سنگ (چین) 116.9 ۱۶ تیر - - 116.9 115.9 0 1.9 - 116.9
ذغال سنگ (EUA) 49.97 ۱۴ خرداد - - 51.29 49.34 0 - - -
ذغال سنگ (ICE CSX) 150.06 ۰۱:۰۱:۲۳ 0.05 0.03% 150.11 150.05 150.07 0.06 150.48 150.7
روغن پالم 835.25 ۰۵:۳۳:۱۵ 26.75 3.20% 862 835.25 835.25 54.75 952.5 973
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی