نفت خام (E-Mini)

E-Mini Crude Oil
نرخ فعلی:: 71.675 0.74
بازار نفت آمریکا
نرخ فعلی: : 71.675 0.74
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 71.675 0.74
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار نفت آمریکا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۹:۰۷:۲۶

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
71.675 19:07:26 0.025 0.03% 0.525 0.74% 0.575 0.81% 0.575 0.675
71.65 19:06:29 0.025 0.03% 0.5 0.70% 0.55 0.77% 0.6 0.65
71.675 19:03:32 0.025 0.03% 0.525 0.74% 0.575 0.81% 0.575 0.675
71.65 19:02:37 0.025 0.03% 0.5 0.70% 0.55 0.77% 0.6 0.65
71.675 18:59:20 0.025 0.03% 0.525 0.74% 0.575 0.81% 0.575 0.675
71.65 18:58:17 0.025 0.03% 0.5 0.70% 0.55 0.77% 0.6 0.65
71.675 18:57:19 0.55 0.77% 0.525 0.74% 0.575 0.81% 0.575 0.675
71.125 18:56:24 0.525 0.74% 0.025 0.04% 0.025 0.04% 1.125 0.125
71.65 18:55:25 0.525 0.74% 0.5 0.70% 0.55 0.77% 0.6 0.65
71.125 18:54:25 0.125 0.18% 0.025 0.04% 0.025 0.04% 1.125 0.125
71 18:53:15 0.125 0.18% 0.15 0.21% 0.1 0.14% 1.25 -
71.125 18:48:23 0.125 0.18% 0.025 0.04% 0.025 0.04% 1.125 0.125
71 18:47:21 0.125 0.18% 0.15 0.21% 0.1 0.14% 1.25 -
71.125 18:41:21 0.175 0.25% 0.025 0.04% 0.025 0.04% 1.125 0.125
70.95 18:40:31 0.175 0.25% 0.2 0.28% 0.15 0.21% 1.3 0.05
71.125 18:37:26 0.375 0.53% 0.025 0.04% 0.025 0.04% 1.125 0.125
70.75 18:19:23 0.275 0.39% 0.4 0.57% 0.35 0.49% 1.5 0.25
70.475 18:18:27 0.275 0.39% 0.675 0.96% 0.625 0.89% 1.775 0.525
70.75 18:16:21 0.225 0.32% 0.4 0.57% 0.35 0.49% 1.5 0.25
70.525 18:15:32 0.05 0.07% 0.625 0.89% 0.575 0.82% 1.725 0.475
70.475 18:14:24 0.15 0.21% 0.675 0.96% 0.625 0.89% 1.775 0.525
70.325 18:12:24 0.125 0.18% 0.825 1.17% 0.775 1.10% 1.925 0.675
70.45 18:11:24 0.075 0.11% 0.7 0.99% 0.65 0.92% 1.8 0.55
70.525 18:10:33 0.2 0.28% 0.625 0.89% 0.575 0.82% 1.725 0.475
70.325 18:09:24 0.125 0.18% 0.825 1.17% 0.775 1.10% 1.925 0.675
70.45 18:07:23 0.125 0.18% 0.7 0.99% 0.65 0.92% 1.8 0.55
70.325 18:05:40 0.125 0.18% 0.825 1.17% 0.775 1.10% 1.925 0.675
70.45 18:03:40 0.125 0.18% 0.7 0.99% 0.65 0.92% 1.8 0.55
70.325 18:02:47 0.125 0.18% 0.825 1.17% 0.775 1.10% 1.925 0.675
70.45 18:01:00 0.05 0.07% 0.7 0.99% 0.65 0.92% 1.8 0.55
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی