نفت خام E-Mini

E-Mini Crude Oil
نرخ فعلی:: 71.875 0.07
بازار نفت آمریکا

نرخ فعلی: : 71.875 0.07

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 71.875 0.07

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار نفت آمریکا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

نفت خام E-Mini در روز جاری

۰۶:۴۹:۳۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
71.875 06:49:37 - - 0.05 0.07% 0.15 0.21% 0.05 3.875
71.875 06:49:36 0.1 0.14% 0.05 0.07% 0.15 0.21% 0.05 3.875
71.975 06:47:38 0.1 0.14% 0.05 0.07% 0.25 0.35% 0.05 3.975
71.875 06:44:06 0.1 0.14% 0.05 0.07% 0.15 0.21% 0.05 3.875
71.975 06:43:32 - - 0.05 0.07% 0.25 0.35% 0.05 3.975
71.975 06:43:32 0.1 0.14% 0.05 0.07% 0.25 0.35% 0.05 3.975
71.875 06:42:05 0.1 0.14% 0.05 0.07% 0.15 0.21% 0.05 3.875
71.975 06:39:46 - - 0.05 0.07% 0.25 0.35% 0.05 3.975
71.975 06:39:34 0.05 0.07% 0.05 0.07% 0.25 0.35% 0.05 3.975
72.025 06:38:12 0.05 0.07% 0.1 0.14% 0.3 0.42% 0.1 4.025
71.975 06:37:42 - - 0.05 0.07% 0.25 0.35% 0.05 3.975
71.975 06:37:41 0.05 0.07% 0.05 0.07% 0.25 0.35% 0.05 3.975
72.025 06:36:42 - - 0.1 0.14% 0.3 0.42% 0.1 4.025
72.025 06:36:33 0.05 0.07% 0.1 0.14% 0.3 0.42% 0.1 4.025
71.975 06:35:50 - - 0.05 0.07% 0.25 0.35% 0.05 3.975
71.975 06:35:48 0.05 0.07% 0.05 0.07% 0.25 0.35% 0.05 3.975
72.025 06:33:39 - - 0.1 0.14% 0.3 0.42% 0.1 4.025
72.025 06:33:37 0.1 0.14% 0.1 0.14% 0.3 0.42% 0.1 4.025
71.925 06:29:38 - - - - 0.2 0.28% - 3.925
71.925 06:29:36 0.05 0.07% - - 0.2 0.28% - 3.925
71.975 06:28:05 0.05 0.07% 0.05 0.07% 0.25 0.35% 0.05 3.975
71.925 06:27:36 - - - - 0.2 0.28% - 3.925
71.925 06:27:35 0.05 0.07% - - 0.2 0.28% - 3.925
71.975 06:25:39 - - 0.05 0.07% 0.25 0.35% 0.05 3.975
71.975 06:25:39 0.025 0.03% 0.05 0.07% 0.25 0.35% 0.05 3.975
71.95 06:24:12 0.075 0.10% 0.025 0.03% 0.225 0.31% 0.025 3.95
72.025 06:23:37 - - 0.1 0.14% 0.3 0.42% 0.1 4.025
72.025 06:23:34 0.1 0.14% 0.1 0.14% 0.3 0.42% 0.1 4.025
71.925 06:22:18 0.025 0.03% - - 0.2 0.28% - 3.925
71.95 06:19:35 - - 0.025 0.03% 0.225 0.31% 0.025 3.95
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی