نفت خام (E-Mini)

E-Mini Crude Oil
نرخ فعلی:: 65.55 1.16
بازار نفت آمریکا
نرخ فعلی: : 65.55 1.16
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 65.55 1.16
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار نفت آمریکا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۷:۳۰:۱۲

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
نفت خام (E-Mini) 0.7250 0.80 5.2250 25.30 40.2250 5.15

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 65 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.55 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.85%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 64 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.55 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.42%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 62 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.55 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.73%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 55 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.55 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.18%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی