روغن پالم

Crude Palm Oil
نرخ فعلی:: 1,120 -
بازار نفت آمریکا
نرخ فعلی: : 1,120 -
واحد حجمی : ده کیلو
نرخ فعلی: : 1,120 -
واحد پولی : روپیه
کشور : هند
شاخه : بازار نفت آمریکا
واحد حجمی : ده کیلو
نوع بازار : بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی