روغن پالم

Crude Palm Oil
نرخ فعلی:: 991.25 0
بازار نفت آمریکا
نرخ فعلی: : 991.25 0
واحد حجمی : ده کیلو
نرخ فعلی: : 991.25 0
واحد پولی : روپیه
کشور : هند
شاخه : بازار نفت آمریکا
واحد حجمی : ده کیلو
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۶ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
روغن پالم - 66 84.50 239 538.75 368.50

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 937 روپیه
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 54.25 روپیه
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.79%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 909 روپیه
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 82.25 روپیه
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.05%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 885 روپیه
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 106.25 روپیه
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.01%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 858 روپیه
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 133.25 روپیه
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.53%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی