شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

روغن پالم

Crude Palm Oil
نرخ فعلی:: 628 0
بازار نفت آمریکا
نرخ فعلی: : 628 0
واحد حجمی : ده کیلو
نرخ فعلی: : 628 0
واحد پولی : روپیه
کشور : هند
شاخه : بازار نفت آمریکا
واحد حجمی : ده کیلو
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۳ مهر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
روغن پالم - 84.50 2.25 44 103.75 30.50

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 690 روپیه
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 62 روپیه
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.87%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 675 روپیه
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 47 روپیه
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.48%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 628 روپیه
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: - روپیه
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 571 روپیه
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 57 روپیه
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.98%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی