روغن پالم

Crude Palm Oil
نرخ فعلی:: 1,117.25 -
بازار نفت آمریکا
نرخ فعلی: : 1,117.25 -
واحد حجمی : ده کیلو
نرخ فعلی: : 1,117.25 -
واحد پولی : روپیه
کشور : هند
شاخه : بازار نفت آمریکا
واحد حجمی : ده کیلو
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد روغن پالم

۰۴:۱۸:۲۴
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
روغن پالم - 2.75 212 179.50 431.50 588

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,103 روپیه

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14.25 روپیه

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.29%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,065 روپیه

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 52.25 روپیه

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.91%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,000 روپیه

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 117.25 روپیه

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.73%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 961 روپیه

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 156.25 روپیه

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.26%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی