روغن پالم

Crude Palm Oil
نرخ فعلی:: 791.25 10.36
بازار نفت آمریکا
نرخ فعلی: : 791.25 10.36
واحد حجمی : ده کیلو
نرخ فعلی: : 791.25 10.36
واحد پولی : روپیه
کشور : هند
شاخه : بازار نفت آمریکا
واحد حجمی : ده کیلو
نوع بازار : بازار جهانی

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 882.82
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 919.40
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 931.75
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 945.46
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 929.74
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 920.42
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 864.07

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 893.55
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 935.37
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 929.77
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 948.66
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 946.59
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 911.62
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 856.46

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 681.91 736.58 688.75 668.25 -
حمایت 2 (S2) 736.58 767.90 695.58 729.75 -
حمایت 1 (S1) 763.91 787.25 702.41 750.25 750.25
نقطه پیوت (PP) 818.58 818.58 818.58 811.75 811.75
مقاومت 1 (R1) 845.91 849.90 880.08 832.25 832.25
مقاومت 2 (R2) 900.58 869.25 886.91 893.75 -
مقاومت 3 (R3) 927.91 900.58 893.75 914.25 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی