نفت خام (WTI)

Crude Oil WTI
نرخ فعلی:: 82.53 0.04
بازار جهانی
نرخ فعلی: : 82.53 0.04
واحد حجمی : بارل
نرخ فعلی: : 82.53 0.04
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار جهانی
واحد حجمی : بارل
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه نفت خام (WTI)

۰۰:۲۹:۱۷
بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
81.61 81.48 82.47 82.36 0.84 1.03% 2021/10/15 1400/07/23
80.53 79.45 81.02 80.45 0.11 0.14% 2021/10/13 1400/07/21
79.75 79.64 82.17 80.52 0.94 1.18% 2021/10/11 1400/07/19
79.50 79.48 79.58 79.58 - - 2021/10/09 1400/07/17
78.78 78.64 80.09 79.48 - - 2021/10/08 1400/07/16
76.98 74.98 78.88 78.81 - - 2021/10/07 1400/07/15
75.83 75.33 78.36 77.50 1.61 2.08% 2021/10/05 1400/07/13
75.83 75.33 78.36 77.61 1.75 2.31% 2021/10/04 1400/07/12
75.67 75.67 75.80 75.72 0.03 0.04% 2021/10/02 1400/07/10
74.97 74.25 75.97 75.69 0.71 0.95% 2021/10/01 1400/07/9
74.62 73.17 76.06 74.98 0.37 0.5% 2021/09/30 1400/07/8
74.69 73.75 75.73 74.61 0.27 0.36% 2021/09/29 1400/07/7
75.42 74.44 76.66 74.89 0.52 0.69% 2021/09/28 1400/07/6
73.98 73.98 73.98 73.98 - - 2021/09/25 1400/07/3

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی