نفت خام WTI ICE

Crude Oil WTI ICE
نرخ فعلی:: 81.5 0.23
بازار نفت آمریکا
نرخ فعلی: : 81.5 0.23
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 81.5 0.23
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار نفت آمریکا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه نفت خام WTI ICE

۰۲:۰۳:۳۷
بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
81.53 72.44 82.75 81.33 0.21 0.26% 2021/10/19 1400/07/27
79.97 72.79 83.17 81.54 0.19 0.23% 2021/10/18 1400/07/26
81.71 81.71 82.06 81.73 0.04 0.05% 2021/10/16 1400/07/24
80.05 70.29 81.93 81.69 0.92 1.14% 2021/10/15 1400/07/23
79.81 72.04 80.27 79.87 0.08 0.1% 2021/10/13 1400/07/21
79.85 71.91 80.45 79.79 0.05 0.06% 2021/10/12 1400/07/20
76.64 70.83 81.05 79.84 1.08 1.37% 2021/10/11 1400/07/19
78.90 78.76 79.14 78.76 - - 2021/10/09 1400/07/17
78.47 70.29 79.61 78.92 - - 2021/10/08 1400/07/16
76.56 69.77 78.51 78.50 - - 2021/10/07 1400/07/15
75.58 68.81 77.86 76.88 1.94 2.52% 2021/10/05 1400/07/13
75.58 68.81 77.86 77.28 2.16 2.88% 2021/10/04 1400/07/12
75.47 75.37 75.58 75.58 0.14 0.19% 2021/10/02 1400/07/10
74.69 67.70 75.64 75.44 0.81 1.09% 2021/10/01 1400/07/9
74.31 67.78 75.61 74.63 0.37 0.5% 2021/09/30 1400/07/8
74.32 67.82 75.27 74.26 0.31 0.42% 2021/09/29 1400/07/7
75.02 70.29 75.99 74.38 0.61 0.82% 2021/09/28 1400/07/6

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی