نفت خام (WTI)

Crude Oil WTI
نرخ فعلی:: 71.9 0.24
بازار نفت آمریکا
نرخ فعلی: : 71.9 0.24
واحد حجمی : بارل
نرخ فعلی: : 71.9 0.24
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار نفت آمریکا
واحد حجمی : بارل
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
نفت برنت 73.8 ۱۷:۱۰:۱۶ - - 74.5 64.67 73.81 0.2 74.1 77.16
نفت خام (WTI ICE) 71.33 ۱۷:۱۰:۱۶ 0.75 1.05% 72.23 63.25 72.1 0.67 72.08 75.47
نفت خام (E-Mini) 71.9 ۱۷:۰۸:۱۵ 0.175 0.24% 72.2 66.42 72.1 1.1 72.075 76.3
بنزین (RBOB) 2.2878 ۱۷:۱۰:۱۶ 0.0088 0.39% 2.2933 2.0263 2.2795 0.2878 2.279 2.3145
گاز طبیعی 4.057 ۱۷:۱۰:۱۶ 0.014 0.35% 4.234 3.2 4.067 0.057 4.071 4.071
گاز طبیعی (E-Mini) 4.055 ۱۷:۱۰:۱۶ 0.02 0.49% 4.1 4.04 4.065 0.055 4.075 4.075
گازوییل (گوگرد پایین) 602 ۱۷:۰۸:۱۵ 1.5 0.25% 605 581.5 603.75 2 603.5 617.25
نفت کوره 2.1579 ۱۷:۱۰:۱۶ 0.0023 0.11% 2.1644 2.1161 2.156 0.1579 2.1556 2.1969
اتانول 2.32 ۲۷ تیر - - 2.32 2.32 0 0.32 - 2.32
ذغال سنگ (چین) 116.9 ۱۶ تیر - - 116.9 115.9 0 1.9 - 116.9
ذغال سنگ (EUA) 49.97 ۱۴ خرداد - - 51.29 49.34 0 - - -
ذغال سنگ (ICE CSX) 150.145 ۰۰:۵۸:۱۱ 0.035 0.02% 150.17 150.13 150.13 0.145 150.48 150.7
روغن پالم 911.5 ۱۶:۵۱:۱۵ - - 911.5 872.25 872.25 20.5 952.5 973
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی