خبر

نفت خام WTI (بازار آمریکا)

Crude Oil WTI
نرخ فعلی:: 75.42 0.64
بازار نفت آمریکا

نرخ فعلی: : 75.42 0.64

واحد حجمی : بارل

نرخ فعلی: : 75.42 0.64

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار نفت آمریکا

واحد حجمی : بارل

نوع بازار : بازار جهانی