ذغال سنگ ICE CSX

ICE CSX Coal
نرخ فعلی:: 149.86 -
بازار نفت آمریکا
نرخ فعلی: : 149.86 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 149.86 -
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار نفت آمریکا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ذغال سنگ ICE CSX

۳۰ مهر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ذغال سنگ ICE CSX - 0.47 1.50 109.81 113.81 72.41

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 150 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.14 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 150 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.14 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 151 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.14 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.76%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 150 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.14 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.09%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی