ذغال سنگ ICE CSX

ICE CSX Coal
نرخ فعلی:: 147.275 -
بازار نفت آمریکا

نرخ فعلی: : 147.275 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 147.275 -

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار نفت آمریکا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات ذغال سنگ ICE CSX

در حال حاضر قیمت ذغال سنگ ICE CSX چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ذغال سنگ ICE CSX
147.275 دلار
می باشد

قیمت ذغال سنگ ICE CSX روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ذغال سنگ ICE CSX روز گذشته برابر با
147.275 دلار
بود

قیمت ذغال سنگ ICE CSX نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ذغال سنگ ICE CSX نسبت به روز گذشته
0 دلار
یافت

نرخ بازگشایی قیمت ذغال سنگ ICE CSX در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ذغال سنگ ICE CSX برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ذغال سنگ ICE CSX به ثبت رسید چقدر بوده است؟

149.015 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ذغال سنگ ICE CSX به ثبت رسید چقدر بوده است؟

147.16 دلار

قیمت ذغال سنگ ICE CSX نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ذغال سنگ ICE CSX در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 1 آذر 1400  با رقم 149.5 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.48 درصدی یا 2.225 دلار ذغال سنگ ICE CSX نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ذغال سنگ ICE CSX نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ذغال سنگ ICE CSX   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 آبان 1400  با رقم 150.15 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.91  درصدی یا 2.875 دلار ذغال سنگ ICE CSX نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ذغال سنگ ICE CSX نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ذغال سنگ ICE CSX در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 شهریور 1400  با رقم 151.3 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.66 درصدی یا 4.025 دلار ذغال سنگ ICE CSX نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ذغال سنگ ICE CSX نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ذغال سنگ ICE CSX در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 خرداد 1400  با رقم 148.18 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.61 درصدی یا 0.905 دلار ذغال سنگ ICE CSX نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ذغال سنگ ICE CSX نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ذغال سنگ ICE CSX در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 9 آذر 1399  با رقم 40.05 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 267.72 درصدی یا 107.225 دلار ذغال سنگ ICE CSX نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ذغال سنگ ICE CSX تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ذغال سنگ ICE CSX برابر است با 151.93 دلار که در تاریخ پنجشنبه 25 شهریور 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ذغال سنگ ICE CSX چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ذغال سنگ ICE CSX تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.167668 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ذغال سنگ ICE CSX چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به ذغال سنگ ICE CSX تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.91 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ذغال سنگ ICE CSX چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 8 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به ذغال سنگ ICE CSX، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.66 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ذغال سنگ ICE CSX چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به ذغال سنگ ICE CSX تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  0.61 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ذغال سنگ ICE CSX چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 9 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به ذغال سنگ ICE CSX، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 267.72 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ذغال سنگ ICE CSX نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.61  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذغال سنگ ICE CSX، 1.91 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ذغال سنگ ICE CSX نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذغال سنگ ICE CSX، 1.91 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ذغال سنگ ICE CSX نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.88 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذغال سنگ ICE CSX،  1.91 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ذغال سنگ ICE CSX نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.96 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذغال سنگ ICE CSX،  1.91 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ذغال سنگ ICE CSX نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 5.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذغال سنگ ICE CSX،  1.91 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ذغال سنگ ICE CSX نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 45.96 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذغال سنگ ICE CSX،  1.91 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ذغال سنگ ICE CSX نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 4.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذغال سنگ ICE CSX،  1.91 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ذغال سنگ ICE CSX

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی