ذغال سنگ (ICE CSX)

ICE CSX Coal
نرخ فعلی:: 150.03 0.02
بازار نفت آمریکا
نرخ فعلی: : 150.03 0.02
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 150.03 0.02
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار نفت آمریکا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۰:۵۵:۱۹

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 150.03
بالاترین قیمت روز 150.09
پایین ترین قیمت روز 150.03
بیشترین مقدار نوسان روز 0.06
درصد بیشترین نوسان روز 0%
نرخ بازگشایی بازار 150.05
زمان ثبت آخرین نرخ ۰۰:۵۵:۱۹
نرخ روز گذشته 150.06
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.02%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.03
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
11,809,767 ریال
سکه
12,027,351 ریال
دلار
11,781,757 ریال
یورو
11,140,710 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.4300 0.2858% 1400/05/02
یک ماه 0.2100 0.1398% 1400/04/10
شش ماه 109.98 274.6067% 1399/09/10
یک سال 114.98 328.0456% 1399/03/03
سه سال 84.83 130.1074% 1397/05/09
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 150.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 149.86
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 149.95
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 149.88
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 149.65
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 125.42
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 103.92

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 150.02
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 149.95
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 149.90
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 149.97
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 149.61
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 121.67
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 88.30

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 149.95 149.99 149.95 149.96 -
حمایت 2 (S2) 149.99 150.01 149.96 149.99 -
حمایت 1 (S1) 150.01 150.02 149.96 150.02 150
نقطه پیوت (PP) 150.05 150.05 150.05 150.05 150.04
مقاومت 1 (R1) 150.07 150.07 150.09 150.08 150.06
مقاومت 2 (R2) 150.11 150.08 150.09 150.11 -
مقاومت 3 (R3) 150.13 150.11 150.10 150.14 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/05/8 150.3850 149.7450 150.3850 150.06 0.21% 0.315
1400/05/7 150.06 149.7450 150.10 149.7450 0.24% 0.355
1400/05/6 150.07 150.04 150.23 150.10 0.01% 0.01
1400/05/5 150.13 149.85 150.17 150.11 - 0
1400/05/4 150.49 150.11 150.55 150.11 0.23% 0.35
1400/05/2 150.46 150.46 150.48 150.46 0.01% 0.02
1400/05/1 149.99 149.87 150.48 150.48 0.35% 0.52
1400/04/31 149.51 149.51 149.96 149.96 0.26% 0.39
1400/04/30 149 148.8350 149.58 149.57 0.43% 0.64
1400/04/29 148.34 148.28 148.93 148.93 0.40% 0.6
1400/04/28 149.20 148.16 149.29 148.33 0.88% 1.31
1400/04/26 149.64 149.64 149.64 149.64 0.11% 0.17
1400/04/25 150 149.75 150 149.81 0.04% 0.06
1400/04/24 149.96 149.6750 150 149.87 0.05% 0.07
1400/04/23 150.05 149.6750 150.12 149.94 0.12% 0.18
1400/04/22 150.2950 149.6750 150.2950 150.12 0.11% 0.16
1400/04/21 150.3250 149.6750 150.35 150.28 0.01% 0.02
1400/04/19 150.21 150.21 150.26 150.26 0.05% 0.07
1400/04/18 150.18 149.6750 150.32 150.19 - 0
1400/04/17 150.66 150.06 150.70 150.19 0.34% 0.51
1400/04/16 150.65 149.6750 150.82 150.70 0.02% 0.03
1400/04/15 150.63 150.46 150.71 150.67 0.07% 0.1
1400/04/12 150.57 150.56 150.57 150.57 0.01% 0.01
1400/04/11 150.34 149.6750 150.58 150.56 0.21% 0.32
1400/04/10 149.73 149.6750 150.26 150.24 0.21% 0.32
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
150.03 00:55:19 0.06 0.04% 0.03 0.02%
150.09 00:49:18 0.06 0.04% 0.03 0.02%
150.03 00:47:17 0.06 0.04% 0.03 0.02%
150.09 00:29:17 0.04 0.03% 0.03 0.02%
150.05 00:25:17 0.04 0.03% 0.01 0.01%
150.09 00:24:17 0.04 0.03% 0.03 0.02%
150.05 00:11:17 - - 0.01 0.01%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی