ذغال سنگ

Carbon Emissions
نرخ فعلی:: 59 1.51
بازار جهانی
نرخ فعلی: : 59 1.51
واحد حجمی : تن
نرخ فعلی: : 59 1.51
واحد پولی : یورو
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار جهانی
واحد حجمی : تن
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ذغال سنگ

۱۹:۴۱:۳۶
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ذغال سنگ 0.88 0.62 1.56 11.90 34.79 40.01

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 58 یورو

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1 یورو

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.72%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 60 یورو

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1 یورو

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.69%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 59 یورو

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: - یورو

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: -%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 56 یورو

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3 یورو

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.36%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی