ذغال سنگ

Carbon Emissions
نرخ فعلی:: 59 -
بازار جهانی
نرخ فعلی: : 59 -
واحد حجمی : تن
نرخ فعلی: : 59 -
واحد پولی : یورو
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار جهانی
واحد حجمی : تن
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ذغال سنگ

۳۰ مهر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ذغال سنگ - 0.62 1.56 11.90 33.49 39.77

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 58 یورو

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1 یورو

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.72%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 60 یورو

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1 یورو

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.69%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 59 یورو

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: - یورو

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: -%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 56 یورو

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3 یورو

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.36%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی