ذغال سنگ

Carbon Emissions
نرخ فعلی:: 89.73 0.15
بازار جهانی

نرخ فعلی: : 89.73 0.15

واحد حجمی : تن

نرخ فعلی: : 89.73 0.15

واحد پولی : یورو

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار جهانی

واحد حجمی : تن

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات ذغال سنگ

در حال حاضر قیمت ذغال سنگ چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ذغال سنگ
89.73 ریال
می باشد

قیمت ذغال سنگ روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ذغال سنگ روز گذشته برابر با
89.6 ریال
بود

قیمت ذغال سنگ نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ذغال سنگ نسبت به روز گذشته
0.13 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت ذغال سنگ در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ذغال سنگ برابر با 89.7 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ذغال سنگ به ثبت رسید چقدر بوده است؟

90.16 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ذغال سنگ به ثبت رسید چقدر بوده است؟

88.38 ریال

قیمت ذغال سنگ نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ذغال سنگ در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 آذر 1400  با رقم 78.75 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 13.94 درصدی یا 10.98 ریال ذغال سنگ نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ذغال سنگ نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ذغال سنگ   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 آبان 1400  با رقم 62.93 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 42.58  درصدی یا 26.8 ریال ذغال سنگ نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ذغال سنگ نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ذغال سنگ در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 19 شهریور 1400  با رقم 61.29 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 46.4 درصدی یا 28.44 ریال ذغال سنگ نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ذغال سنگ نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ذغال سنگ در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 20 خرداد 1400  با رقم 52.8 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 69.94 درصدی یا 36.93 ریال ذغال سنگ نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ذغال سنگ نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ذغال سنگ در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 20 آذر 1399  با رقم 31.14 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 188.15 درصدی یا 58.59 ریال ذغال سنگ نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ذغال سنگ تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ذغال سنگ برابر است با 89.6 ریال که در تاریخ چهارشنبه 17 آذر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ذغال سنگ چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ذغال سنگ تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.905749 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ذغال سنگ چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به ذغال سنگ تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 42.58 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ذغال سنگ چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 19 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به ذغال سنگ، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 46.4 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ذغال سنگ چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 20 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به ذغال سنگ تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  69.94 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ذغال سنگ چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 20 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به ذغال سنگ، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 188.15 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ذغال سنگ نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 4.5  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذغال سنگ، 42.58 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ذغال سنگ نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.15 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذغال سنگ، 42.58 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ذغال سنگ نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 2.3 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذغال سنگ،  42.58 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ذغال سنگ نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 25.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذغال سنگ،  42.58 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ذغال سنگ نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 7.76 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذغال سنگ،  42.58 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ذغال سنگ نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذغال سنگ،  42.58 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ذغال سنگ نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 20.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذغال سنگ،  42.58 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ذغال سنگ

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی