نفت برنت

Brent Oil
نرخ فعلی:: 85.04 0.06
بازار جهانی
نرخ فعلی: : 85.04 0.06
واحد حجمی : بارل
نرخ فعلی: : 85.04 0.06
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار جهانی
واحد حجمی : بارل
نوع بازار : بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی