شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نفت برنت

Brent Oil
نرخ فعلی:: 41.03 0.97
بازار جهانی
نرخ فعلی: : 41.03 0.97
واحد حجمی : بارل
نرخ فعلی: : 41.03 0.97
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار جهانی
واحد حجمی : بارل
نوع بازار : بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی