نفت برنت

Brent Oil
نرخ فعلی:: 48.28 0
بازار جهانی
نرخ فعلی: : 48.28 0
واحد حجمی : بارل
نرخ فعلی: : 48.28 0
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار جهانی
واحد حجمی : بارل
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
نفت خام (WTI) 45.53 ۷ آذر - - 45.64 44.57 0 4.53 45.66 45.66
بنزین (RBOB) 1.2765 ۷ آذر - - 1.2845 1.2565 0 0.2765 1.2865 1.2865
گازوییل 392.25 ۷ آذر - - 392.88 384.88 0 44.25 394.63 394.63
ذغال سنگ 28.17 ۷ آذر - - 28.66 27.88 0 2.17 28.17 28.17
نفت کوره 1.3795 ۷ آذر - - 1.3817 1.3546 0 0.3795 1.4 1.4
گاز طبیعی 2.849 ۷ آذر - - 2.962 2.829 0 0.151 2.947 3.39
گاز طبیعی آلبرتا 2.59 ۶ آذر - - 2.59 2.59 0 0.41 2.66 3.21
گاز طبیعی هلند 4.863 ۶ آذر - - 4.863 4.863 0 0.137 4.863 5.03
سبد نفتی اوپک 46.66 ۷ آذر - - 46.66 46.66 0 4.66 46.91 46.91
سبد نفتی مکزیک 43.64 ۶ آذر - - 43.64 43.64 0 5.64 43.64 43.64
سبد نفتی هند 47.41 ۷ آذر - - 47.41 47.41 0 4.41 47.72 47.72
میانگین وزنی برنت 48.02 ۷ آذر - - 48.02 48.02 0 5.02 48.41 48.41
نفت دوبی 43.52 ۶ آذر - - 43.52 43.52 0 1.52 43.52 43.52
وسترن کانادا 35.21 ۷ آذر - - 35.21 34.81 0 5.21 35.21 35.21
نفت اورالز روسیه 39.6 ۲۲ آبان - - 42.25 39.6 0 0.4 - 39.6
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی