نفت برنت

Crude Oil Brent
نرخ فعلی:: 63.09 8.91
بازار نفت آمریکا
نرخ فعلی: : 63.09 8.91
واحد حجمی : بارل
نرخ فعلی: : 63.09 8.91
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار نفت آمریکا
واحد حجمی : بارل
نوع بازار : بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی