نفت برنت (بازار آمریکا)

Crude Oil Brent
نرخ فعلی:: 72.98 0.56
بازار نفت آمریکا

نرخ فعلی: : 72.98 0.56

واحد حجمی : بارل

نرخ فعلی: : 72.98 0.56

واحد پولی : دلار

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار نفت آمریکا

واحد حجمی : بارل

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد نفت برنت (بازار آمریکا)

۰۹:۱۳:۵۷
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
نفت برنت (بازار آمریکا) 0.41 9.43 10.74 4.26 24.95 13.79

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 79 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.02 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 81 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.02 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.99%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 79 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.02 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.25%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 76 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.02 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.14%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی