نفت برنت (بازار آمریکا)

Crude Oil Brent
نرخ فعلی:: 69.89 3.83
بازار نفت آمریکا

نرخ فعلی: : 69.89 3.83

واحد حجمی : بارل

نرخ فعلی: : 69.89 3.83

واحد پولی : دلار

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار نفت آمریکا

واحد حجمی : بارل

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات نفت برنت (بازار آمریکا)

در حال حاضر قیمت نفت برنت (بازار آمریکا) چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر نفت برنت (بازار آمریکا)
69.89 دلار
می باشد

قیمت نفت برنت (بازار آمریکا) روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت نفت برنت (بازار آمریکا) روز گذشته برابر با
72.57 دلار
بود

قیمت نفت برنت (بازار آمریکا) نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت نفت برنت (بازار آمریکا) نسبت به روز گذشته
2.68 دلار کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت نفت برنت (بازار آمریکا) در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای نفت برنت (بازار آمریکا) برابر با 72.78 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای نفت برنت (بازار آمریکا) به ثبت رسید چقدر بوده است؟

73.91 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای نفت برنت (بازار آمریکا) به ثبت رسید چقدر بوده است؟

65.53 دلار

قیمت نفت برنت (بازار آمریکا) نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نفت برنت (بازار آمریکا) در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 4 آذر 1400  با رقم 80.92 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 13.63 درصدی یا 11.03 دلار نفت برنت (بازار آمریکا) نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت نفت برنت (بازار آمریکا) نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نفت برنت (بازار آمریکا)   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 84.54 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 17.32  درصدی یا 14.65 دلار نفت برنت (بازار آمریکا) نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت نفت برنت (بازار آمریکا) نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نفت برنت (بازار آمریکا) در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 شهریور 1400  با رقم 72.82 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.02 درصدی یا 2.93 دلار نفت برنت (بازار آمریکا) نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت نفت برنت (بازار آمریکا) نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نفت برنت (بازار آمریکا) در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 خرداد 1400  با رقم 70.52 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.89 درصدی یا 0.63 دلار نفت برنت (بازار آمریکا) نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت نفت برنت (بازار آمریکا) نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نفت برنت (بازار آمریکا) در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 1399  با رقم 48.18 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 45.06 درصدی یا 21.71 دلار نفت برنت (بازار آمریکا) نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت نفت برنت (بازار آمریکا) تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای نفت برنت (بازار آمریکا) برابر است با 146.08 دلار که در تاریخ پنجشنبه 13 تیر 1387  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در نفت برنت (بازار آمریکا) چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به نفت برنت (بازار آمریکا) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.368906 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید نفت برنت (بازار آمریکا) چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به نفت برنت (بازار آمریکا) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 17.32 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در نفت برنت (بازار آمریکا) چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 11 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به نفت برنت (بازار آمریکا)، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.02 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در نفت برنت (بازار آمریکا) چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به نفت برنت (بازار آمریکا) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  0.89 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در نفت برنت (بازار آمریکا) چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به نفت برنت (بازار آمریکا)، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 45.06 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نفت برنت (بازار آمریکا) نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.06  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت (بازار آمریکا)، 17.32 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نفت برنت (بازار آمریکا) نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت (بازار آمریکا)، 17.32 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نفت برنت (بازار آمریکا) نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 4.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت (بازار آمریکا)،  17.32 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نفت برنت (بازار آمریکا) نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 5.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت (بازار آمریکا)،  17.32 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نفت برنت (بازار آمریکا) نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 7.48 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت (بازار آمریکا)،  17.32 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نفت برنت (بازار آمریکا) نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 33.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت (بازار آمریکا)،  17.32 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نفت برنت (بازار آمریکا) نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 5.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت (بازار آمریکا)،  17.32 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات نفت برنت (بازار آمریکا)

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی