نفت برنت

Crude Oil Brent
نرخ فعلی:: 74.41 1.34
بازار نفت آمریکا
نرخ فعلی: : 74.41 1.34
واحد حجمی : بارل
نرخ فعلی: : 74.41 1.34
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار نفت آمریکا
واحد حجمی : بارل
نوع بازار : بازار جهانی

اخبار

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی