نفت برنت

Crude Oil Brent
نرخ فعلی:: 73.82 0.48
بازار نفت آمریکا
نرخ فعلی: : 73.82 0.48
واحد حجمی : بارل
نرخ فعلی: : 73.82 0.48
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار نفت آمریکا
واحد حجمی : بارل
نوع بازار : بازار جهانی

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 73.73
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 73.19
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 73.93
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 73.89
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 73.14
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 70.85
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 65.56

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 73.81
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 72.65
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 73.83
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 74.26
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 73.56
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 70.37
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 64.32

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 45.34 51.3 52.29 47.66 -
حمایت 2 (S2) 51.3 57.87 53.73 52.46 -
حمایت 1 (S1) 62.56 61.94 55.16 64.88 65.54
نقطه پیوت (PP) 68.52 68.52 68.52 69.68 70.01
مقاومت 1 (R1) 79.78 75.09 92.47 82.1 82.76
مقاومت 2 (R2) 85.74 79.16 93.90 86.9 -
مقاومت 3 (R3) 97 85.74 95.34 99.32 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی