نفت برنت

Crude Oil Brent
نرخ فعلی:: 73.75 0.38
بازار نفت آمریکا
نرخ فعلی: : 73.75 0.38
واحد حجمی : بارل
نرخ فعلی: : 73.75 0.38
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار نفت آمریکا
واحد حجمی : بارل
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
نفت خام (WTI) 71.92 ۱۲:۴۴:۱۳ 0.27 0.38% 72.2 67.42 71.67 1.08 72.07 76.36
نفت خام (WTI ICE) 68.17 ۰۷:۰۹:۱۳ 2.92 4.28% 71.42 68.17 71.14 3.83 72.08 75.47
نفت خام (E-Mini) 71.875 ۱۲:۴۴:۱۳ 0.25 0.35% 72.2 66.42 71.65 1.125 72.075 76.3
بنزین (RBOB) 2.2894 ۱۲:۴۴:۱۳ 0.0085 0.37% 2.2948 2.0263 2.2815 0.2894 2.2809 2.3145
گاز طبیعی 3.854 ۱۲:۴۴:۱۳ 0.081 2.10% 4.158 3.183 3.933 0.146 4.071 4.071
گاز طبیعی (E-Mini) 3.855 ۱۲:۴۴:۱۳ 0.08 2.08% 3.971 3.855 3.93 0.145 4.075 4.075
گازوییل (گوگرد پایین) 602.75 ۱۲:۴۴:۱۳ 2.75 0.46% 604.25 582 600.5 2.75 603.5 617.25
نفت کوره 2.1132 ۰۶:۲۲:۱۳ 0.0304 1.44% 2.1523 2.1132 2.1439 0.1132 2.1556 2.1969
اتانول 2.32 ۲۷ تیر - - 2.32 2.32 0 0.32 - 2.32
ذغال سنگ (چین) 116.9 ۱۶ تیر - - 116.9 115.9 0 1.9 - 116.9
ذغال سنگ (EUA) 49.97 ۱۴ خرداد - - 51.29 49.34 0 - - -
ذغال سنگ (ICE CSX) 150.06 ۰۱:۰۱:۲۳ 0.05 0.03% 150.11 150.05 150.07 0.06 150.48 150.7
روغن پالم 835.25 ۱۲:۴۴:۱۳ 26.75 3.20% 862 835.25 835.25 54.75 952.5 973
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی