شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ENEFI

ENEFI
نرخ فعلی:: 300 0
بازار سهام مجارستان
نرخ فعلی: : 300 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 300 0
واحد پولی : -
کشور : مجارستان
شاخه : بازار سهام مجارستان
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲ مهر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ENEFI - 21 3 42 150 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 289
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.81%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 295
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.69%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 306
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 314
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.67%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی