شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Enbridge Cumulative Red B Prf

Enbridge Cumulative Red B Prf
نرخ فعلی 11.45 0.44
بازار سهام کانادا
نرخ فعلی: 11.45 0.44
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 11.45 0.44
واحد پولی: -
کشور : کانادا
شاخه: بازار سهام کانادا
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۰۳:۵۲:۰۲

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Enbridge Cumulative Red B Prf 0.05 0.02 0.80 3.60 2.45 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 11
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.45
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 11
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.45
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 11
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.45
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.09%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 11
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.45
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.09%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی