Ellaktor

Ellaktor
نرخ فعلی:: 1.4 0
بازار سهام یونان
نرخ فعلی: : 1.4 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.4 0
واحد پولی : -
کشور : یونان
شاخه : بازار سهام یونان
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۱ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Ellaktor - 0.0610 0.0850 0.0450 0.29 0.3820

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 40%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.4
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 40%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.4
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 40%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.4
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 40%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی