Ellaktor

Ellaktor
نرخ فعلی:: 1.547 0
بازار سهام یونان
نرخ فعلی: : 1.547 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.547 0
واحد پولی : -
کشور : یونان
شاخه : بازار سهام یونان
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
Aegean Airlines 5.44 ۲۸ خرداد - - 5.44 5.35 0 0.44 5.51 5.8
AEGEK SA 0.0305 ۵ تیر - - 0.0305 0.0305 0 - - -
Akritas SA 0.61 ۲۸ خرداد - - 0.61 0.61 0 - 0.61 0.61
Alpha Astika Akinita SA 6.95 ۲۸ خرداد - - 6.95 6.95 0 0.05 7.05 7.35
Alpha Bank 1.1 ۲۸ خرداد - - 1.11 1.1 0 0.1 1.18 1.26
Alpha Trust Andromeda Investment Trust 27.6 ۲۸ خرداد - - 28 27.6 0 0.6 28.2 28.2
Alpha Trust Mutual Fund and Alternative Investment 5.4 ۲۸ خرداد - - 5.4 5.4 0 0.4 5.6 5.6
Alumil 1.96 ۲۸ خرداد - - 2.02 1.96 0 0.04 2.12 2.12
Anonymous Shipping Co of Crete 0.0455 ۲۸ خرداد - - 0.0455 0.0415 0 - 0.0465 0.048
Anonymous Shipping Company of Crete 0.07 ۱۵ اردیبهشت - - 0.07 0.06 0 - - -
Anonymous Shipping Company of Crete 0.08 ۳۰ فروردین - - 0.08 0.08 0 - - -
AS Company 2.31 ۲۸ خرداد - - 2.33 2.31 0 0.31 2.44 2.48
Athens Medical 1.71 ۲۸ خرداد - - 1.71 1.66 0 0.29 1.77 1.775
Athens Water 8.58 ۲۸ خرداد - - 8.8 8.58 0 0.42 8.85 8.92
Attica Bank 0.19 ۲۸ خرداد - - 0.195 0.19 0 - 0.19 0.19
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی