پوند مصر / ین ژاپن

EGP/JPY Ask
نرخ فعلی:: 7.1728 2.62
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 7.1728 2.62

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 7.1728 2.62

واحد پولی : -

کشور : مصر

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه پوند مصر / ین ژاپن

نمودار کندل‌استیک پوند مصر / ین ژاپن در روز جاری

نمودار نوسانات پوند مصر / ین ژاپن در روز جاری

مقایسه روند قیمت پوند مصر / ین ژاپن در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه پوند مصر / ین ژاپن

اندیکاتورهای پوند مصر / ین ژاپن

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی