پوند مصر / درهم امارات

EGP/AED Ask
نرخ فعلی:: 0.2332 0.21
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.2332 0.21

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.2332 0.21

واحد پولی : -

کشور : مصر

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پوند مصر / درهم امارات

در حال حاضر قیمت پوند مصر / درهم امارات چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پوند مصر / درهم امارات
0.2332 ریال
می باشد

قیمت پوند مصر / درهم امارات روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پوند مصر / درهم امارات روز گذشته برابر با
0.2337 ریال
بود

قیمت پوند مصر / درهم امارات نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پوند مصر / درهم امارات نسبت به روز گذشته
0.0005 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت پوند مصر / درهم امارات در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پوند مصر / درهم امارات برابر با 0.2338 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پوند مصر / درهم امارات به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.2346 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پوند مصر / درهم امارات به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.2332 ریال

قیمت پوند مصر / درهم امارات نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند مصر / درهم امارات در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 3 آذر 1400  با رقم 0.2337 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.21 درصدی یا 0.0005 ریال پوند مصر / درهم امارات نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پوند مصر / درهم امارات نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند مصر / درهم امارات   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 آبان 1400  با رقم 0.2335 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.12  درصدی یا 0.0003 ریال پوند مصر / درهم امارات نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پوند مصر / درهم امارات نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند مصر / درهم امارات در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 9 شهریور 1400  با رقم 0.234 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.34 درصدی یا 0.0008 ریال پوند مصر / درهم امارات نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پوند مصر / درهم امارات نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند مصر / درهم امارات در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 خرداد 1400  با رقم 0.234 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.34 درصدی یا 0.0008 ریال پوند مصر / درهم امارات نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پوند مصر / درهم امارات نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند مصر / درهم امارات در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آذر 1399  با رقم 0.2346 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.59 درصدی یا 0.0014 ریال پوند مصر / درهم امارات نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پوند مصر / درهم امارات تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پوند مصر / درهم امارات برابر است با 0.2355 ریال که در تاریخ پنجشنبه 29 آبان 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پوند مصر / درهم امارات چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پوند مصر / درهم امارات تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پوند مصر / درهم امارات چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پوند مصر / درهم امارات تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.12 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پوند مصر / درهم امارات چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 9 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به پوند مصر / درهم امارات، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.34 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پوند مصر / درهم امارات چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به پوند مصر / درهم امارات تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  0.34 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پوند مصر / درهم امارات چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به پوند مصر / درهم امارات، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.59 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند مصر / درهم امارات نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.09  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند مصر / درهم امارات، 0.12 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند مصر / درهم امارات نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند مصر / درهم امارات، 0.12 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند مصر / درهم امارات نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 4.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند مصر / درهم امارات،  0.12 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند مصر / درهم امارات نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 7.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند مصر / درهم امارات،  0.12 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند مصر / درهم امارات نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 7.51 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند مصر / درهم امارات،  0.12 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند مصر / درهم امارات نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 27.76 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند مصر / درهم امارات،  0.12 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند مصر / درهم امارات نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 9.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند مصر / درهم امارات،  0.12 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پوند مصر / درهم امارات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی