پوند مصر / درهم امارات

EGP/AED Ask
نرخ فعلی:: 0.2339 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.2339 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.2339 0
واحد پولی : -
کشور : مصر
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
BTC/INR Ask 2,550,040 ۱۰ تیر - - 2,550,040 2,550,040 0 - - 2,550,040
CNY/DZD Ask 20.894 ۰۱:۲۲:۱۸ 0.004 0.02% 20.896 20.894 20.896 0.106 20.905 20.965
DOG/EUSD Ask 0.2078 ۱۷:۰۹:۱۵ 0.0056 2.77% 0.2129 0.202 0.202 - 0.2268 0.2471
HOT/USD Ask 0.0064 ۱۷:۰۸:۱۴ 0.0003 4.92% 0.0064 0.0062 0.0062 - 0.0066 0.0066
HRK/TRY Ask 134.0351 ۰۱:۴۳:۲۷ 0.6469 0.48% 134.0351 133.5068 133.5137 1.9649 135.0685 138.101
LIN/KUSD Ask 21.9419 ۱۷:۰۹:۱۵ 0.3396 1.57% 22.6019 21.5087 21.5568 3.9419 21.6023 21.6023
LUN/AUSD Ask 10.9166 ۱۷:۰۹:۱۵ 0.5442 5.25% 11.2813 10.2161 10.2161 3.9166 10.7296 10.7296
PLN/BGN Ask 4.2864 ۰۱:۴۳:۲۳ 0.0048 0.11% 4.2864 4.2811 4.2811 0.2864 4.2825 4.3134
RON/HUF Ask 72.9783 ۰۱:۴۳:۲۸ 0.0063 0.01% 73.0555 72.9783 73.004 0.0217 73.6338 73.6338
SAR/ETB Ask 11.8602 ۸ مرداد - - 11.8621 11.8573 0 0.1398 11.8602 11.8602
USD/BRL PTAX Ask 5.1216 ۸ مرداد - - 5.1216 5.0682 0 0.1216 5.1863 5.2516
USD/ZWL Ask 87.781 ۶ مرداد - - 87.781 87.781 0 0.219 87.781 87.781
ZWL/ZAR Ask 0.1747 ۰۱:۴۳:۳۱ 0.0008 0.46% 0.1755 0.1747 0.1752 - 0.1773 0.1773
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.009 ۸ مرداد - - 0.009 0.009 0 - 0.009 0.0092
افغانی افغانستان / دلار 0.0126 ۶ مرداد - - 0.0126 0.0125 0 - 0.0126 0.0127
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی