پوند مصر / درهم امارات

EGP/AED Ask
نرخ فعلی:: 0.2332 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.2332 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.2332 -

واحد پولی : -

کشور : مصر

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه پوند مصر / درهم امارات

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.0084 ۵ شهریور - - 0.0084 0.0084 0 - - -
افغانی افغانستان / دلار 0.0104 ۵ آذر - - 0.0106 0.0104 0 - 0.0104 0.011
بات تایلند / پزو شیلی 24.56 ۰۰:۴۴:۰۰ 0.01 0.04% 24.56 24.56 24.56 0.44 25.06 25.58
بات تایلند / پزو فیلیپین 1.496 ۰۱:۰۳:۵۷ 0.0009 0.06% 1.496 1.4956 1.4956 0.504 1.5067 1.5436
بات تایلند / پزوی آرژانتین 2.9944 ۰۰:۴۳:۵۹ 0.0018 0.06% 2.9944 2.9944 2.9944 0.0056 3.0123 3.0805
بات تایلند / پزوی مکزیک 0.6366 ۰۱:۰۳:۵۶ 0.0002 0.03% 0.6367 0.636 0.6367 0.3634 0.6492 0.6492
بات تایلند / پوند انگلیس 0.2232 ۰۱:۰۳:۵۳ - - 0.2232 0.2229 0.2229 - 0.2246 0.2284
بات تایلند / پوند لبنان 45.05 ۰۰:۴۴:۱۱ 0.02 0.04% 45.05 45.05 45.05 0.95 45.43 46.59
بات تایلند / پوند مصر 0.4675 ۰۰:۴۴:۰۱ 0.0003 0.06% 0.4675 0.4675 0.4675 - 0.4714 0.4832
بات تایلند / درهم امارات 0.109 ۰۰:۴۳:۵۸ 0.0001 0.09% 0.109 0.109 0.109 - 0.1099 0.1127
بات تایلند / درهم مراکش 0.2744 ۰۱:۰۳:۵۵ 0.0001 0.04% 0.2744 0.2742 0.2742 - 0.2773 0.2823
بات تایلند / دلار 0.0297 ۹ آذر - - 0.0298 0.0296 0 - 0.0299 0.0307
بات تایلند / دلار استرالیا 0.0416 ۹ آذر - - 0.0418 0.0415 0 - 0.0417 0.0422
بات تایلند / دلار تایوان 0.8207 ۰۱:۰۳:۵۸ 0.0005 0.06% 0.8207 0.8204 0.8204 0.1793 0.8325 0.8542
بات تایلند / دلار جامائیکا 4.6476 ۰۰:۴۴:۰۸ 0.0367 0.79% 4.6476 4.6476 4.6476 0.3524 4.691 4.8167
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی