خط لوله ایگل فورد

Eagle Ford Pipeline
نرخ فعلی:: 62.02 0.98
نفت تگزاس

نرخ فعلی: : 62.02 0.98

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 62.02 0.98

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : نفت تگزاس

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات خط لوله ایگل فورد

در حال حاضر قیمت خط لوله ایگل فورد چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر خط لوله ایگل فورد
62.02 دلار
می باشد

قیمت خط لوله ایگل فورد روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت خط لوله ایگل فورد روز گذشته برابر با
62.63 دلار
بود

قیمت خط لوله ایگل فورد نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت خط لوله ایگل فورد نسبت به روز گذشته
0.61 دلار کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت خط لوله ایگل فورد در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای خط لوله ایگل فورد برابر با 62.02 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای خط لوله ایگل فورد به ثبت رسید چقدر بوده است؟

62.02 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای خط لوله ایگل فورد به ثبت رسید چقدر بوده است؟

62.02 دلار

قیمت خط لوله ایگل فورد نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر خط لوله ایگل فورد در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 9 آذر 1400  با رقم 66.4 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 6.59 درصدی یا 4.38 دلار خط لوله ایگل فورد نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت خط لوله ایگل فورد نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر خط لوله ایگل فورد   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 80.36 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 22.82  درصدی یا 18.34 دلار خط لوله ایگل فورد نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت خط لوله ایگل فورد نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر خط لوله ایگل فورد در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 شهریور 1400  با رقم 66.44 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 6.65 درصدی یا 4.42 دلار خط لوله ایگل فورد نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت خط لوله ایگل فورد نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر خط لوله ایگل فورد در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 26 تیر 1400  با رقم 68.26 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 9.14 درصدی یا 6.24 دلار خط لوله ایگل فورد نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت خط لوله ایگل فورد نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر خط لوله ایگل فورد در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آذر 1399  با رقم 42.71 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 45.21 درصدی یا 19.31 دلار خط لوله ایگل فورد نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت خط لوله ایگل فورد تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای خط لوله ایگل فورد برابر است با 81.1 دلار که در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در خط لوله ایگل فورد چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به خط لوله ایگل فورد تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 5.677711 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید خط لوله ایگل فورد چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به خط لوله ایگل فورد تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 22.82 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در خط لوله ایگل فورد چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 12 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به خط لوله ایگل فورد، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 6.65 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در خط لوله ایگل فورد چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 26 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به خط لوله ایگل فورد تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  9.14 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در خط لوله ایگل فورد چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به خط لوله ایگل فورد، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 45.21 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در خط لوله ایگل فورد نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.49  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت خط لوله ایگل فورد، 22.82 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در خط لوله ایگل فورد نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت خط لوله ایگل فورد، 22.82 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در خط لوله ایگل فورد نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 4.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت خط لوله ایگل فورد،  22.82 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در خط لوله ایگل فورد نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت خط لوله ایگل فورد،  22.82 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در خط لوله ایگل فورد نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 1.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت خط لوله ایگل فورد،  22.82 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در خط لوله ایگل فورد نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 39.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت خط لوله ایگل فورد،  22.82 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در خط لوله ایگل فورد نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 1.51 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت خط لوله ایگل فورد،  22.82 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات خط لوله ایگل فورد

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی