خط لوله ایگل فورد

Eagle Ford Pipeline
نرخ فعلی:: 79.41 0.66
نفت تگزاس
نرخ فعلی: : 79.41 0.66
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 79.41 0.66
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : نفت تگزاس
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه خط لوله ایگل فورد

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
نفت وست تگزاس WTI 79.41 ۰۲:۱۲:۲۶ 0.52 0.66% 79.41 79.41 79.41 5.41 78.89 78.89
نفت خلیج تگزاس 79.5 ۰۲:۱۲:۲۶ 0.5 0.63% 79.5 79.5 79.5 5.5 79 79
نفت سبک جنوب تگزاس 73.25 ۰۲:۱۲:۲۶ 0.5 0.69% 73.25 73.25 73.25 6.25 72.75 72.75
نفت سنگین جنوب تگزاس 73 ۰۲:۱۲:۲۶ 0.5 0.69% 73 73 73 6 72.5 72.5
میادین مرکزی تگزاس 79.5 ۰۲:۱۲:۲۶ 0.5 0.63% 79.5 79.5 79.5 5.5 79 79
نفت شیرین شرق تگزاس 76.75 ۰۲:۱۲:۲۶ 0.5 0.66% 76.75 76.75 76.75 5.75 76.25 76.25
نفت شیرین شمال تگزاس 79.5 ۰۲:۱۲:۲۶ 0.5 0.63% 79.5 79.5 79.5 5.5 79 79
نفت ترش وست تگزاس 76.91 ۰۲:۱۲:۲۶ 0.52 0.68% 76.91 76.91 76.91 5.91 76.39 76.39
نفت ترش جنوب تگزاس 73.3 ۰۲:۱۲:۲۶ 0.52 0.71% 73.3 73.3 73.3 6.3 72.78 72.78
نفت میادین ایگل فورد 80.86 ۰۲:۱۲:۲۶ 0.52 0.65% 80.86 80.86 80.86 5.86 80.34 80.34
میعانات ایگل فورد 78.41 ۰۲:۱۲:۲۶ 0.52 0.67% 78.41 78.41 78.41 5.41 77.89 77.89
میادین بالادستی تگزاس 77.91 ۰۲:۱۲:۲۶ 0.52 0.67% 77.91 77.91 77.91 5.91 77.39 77.39
میادین بالادستی تگزاس 67.21 ۰۲:۱۲:۲۶ 0.52 0.78% 67.21 67.21 67.21 6.21 66.69 66.69
میادین بالادستی خلیج 73.25 ۰۲:۱۲:۲۶ 0.5 0.69% 73.25 73.25 73.25 6.25 72.75 72.75
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی