DWS Investa

DWS Investa
نرخ فعلی:: 203.98 0
صندوق های سرمایه گذاری آلمان
نرخ فعلی: : 203.98 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 203.98 0
واحد پولی : یورو
کشور : آلمان
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری آلمان
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۶ فروردین

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
DWS Investa - 0.1100 7.23 31.04 64.61 22.04

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 204 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.02 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 200 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.98 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.99%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 193 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.98 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.69%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 184 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.98 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.86%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی