DSE Broad

DSE Broad
نرخ فعلی:: 4,838.52 0
شاخص های بورس / بنگلادش
نرخ فعلی: : 4,838.52 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 4,838.52 0
واحد پولی : -
کشور : بنگلادش
شاخه : شاخص های بورس / بنگلادش
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۷ آبان

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
DSE Broad - 75.5100 143.85 830.24 167.78 1,156.89

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,889
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 50.48
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.04%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,901
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 62.48
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.29%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,849
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.48
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.22%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,506
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 332.52
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.38%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی