Dm Global Invest Acc

Dm Global Invest Acc
نرخ فعلی:: 242.12 0
صندوق های سرمایه گذاری لیختن اشتاین
نرخ فعلی: : 242.12 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 242.12 0
واحد پولی : -
کشور : لیختن‌اشتاین
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری لیختن اشتاین
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۵ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Dm Global Invest Acc - 26.52 16.70 11.08 34.73 35.20

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 255
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12.88
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.32%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 260
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 17.88
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.38%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 257
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.88
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.15%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 250
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.88
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.25%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی