Dm Global Invest Acc

Dm Global Invest Acc
نرخ فعلی:: 242.12 0
صندوق های سرمایه گذاری لیختن اشتاین
نرخ فعلی: : 242.12 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 242.12 0
واحد پولی : -
کشور : لیختن‌اشتاین
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری لیختن اشتاین
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
AAE Global Strategy Fund 143.62 ۱۵ اردیبهشت - - 143.62 143.62 0 0.38 143.62 144.98
Albion Strategic Fund 2,153.2 ۱۵ اردیبهشت - - 2,157.8 2,131.07 0 3.8 2,159.3 2,160.22
ASPOMA China Opportunities Fund I 176.14 ۱۵ اردیبهشت - - 176.14 175.2 0 3.14 177.03 177.23
ASPOMA China Opportunities Fund P 170.83 ۱۵ اردیبهشت - - 170.83 169.92 0 2.83 171.71 171.9
B & P Vision-Q-Selection Europe 86.81 ۱۵ اردیبهشت - - 88.04 84.57 0 0.19 88.04 89.04
B&I Asian Real Estate Securities Fund A 245.66 ۱۵ اردیبهشت - - 267.31 245.66 0 17.34 266.61 268.19
B&I Asian Real Estate Securities Fund B 190.76 ۱۵ اردیبهشت - - 207.32 190.76 0 13.24 199.7 208
B&I Pacific Real Estate Securities Fund Acc 177.15 ۲۸ تیر - - 177.15 177.15 0 - - -
B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc 290.88 ۱۵ اردیبهشت - - 293.78 290.88 0 0.88 290.88 292.8
CAP Japan Equity Fund JPY A 21,243 ۱۵ اردیبهشت - - 21,348 21,231 0 286 21,243 22,021
CAP Japan Equity Fund JPY I 19,287 ۱۵ اردیبهشت - - 19,287 19,173 0 175 19,287 19,879
CBR Privatinvest Fund Target EUR Acc 1,418.98 ۱۵ اردیبهشت - - 1,461.91 1,358.17 0 26.02 1,461.91 1,461.91
Chameleon Convertible Bond Fonds Glb-EUR-P- 203.25 ۱۵ اردیبهشت - - 205.1 203.25 0 2.75 206.11 207.88
COVAMOS Global Stock Fund K3 Acc 2,681.9 ۱۵ اردیبهشت - - 2,827.65 2,681.9 0 124.1 2,681.9 2,900.14
Craton Capital Precious Metal B Inc 164.07 ۱۵ اردیبهشت - - 165.87 164.07 0 0.93 164.07 170.5
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی