کرون دانمارک / بات تایلند

DKK/THB Ask
نرخ فعلی:: 5.1108 0.05
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 5.1108 0.05

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 5.1108 0.05

واحد پولی : -

کشور : دانمارک

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کرون دانمارک / بات تایلند

در حال حاضر قیمت کرون دانمارک / بات تایلند چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کرون دانمارک / بات تایلند
5.1108 ریال
می باشد

قیمت کرون دانمارک / بات تایلند روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کرون دانمارک / بات تایلند روز گذشته برابر با
5.1056 ریال
بود

قیمت کرون دانمارک / بات تایلند نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کرون دانمارک / بات تایلند نسبت به روز گذشته
0.0052 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت کرون دانمارک / بات تایلند در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کرون دانمارک / بات تایلند برابر با 5.1064 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کرون دانمارک / بات تایلند به ثبت رسید چقدر بوده است؟

5.1108 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کرون دانمارک / بات تایلند به ثبت رسید چقدر بوده است؟

5.0897 ریال

قیمت کرون دانمارک / بات تایلند نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون دانمارک / بات تایلند در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 آذر 1400  با رقم 5.1513 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.78 درصدی یا 0.0405 ریال کرون دانمارک / بات تایلند نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کرون دانمارک / بات تایلند نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون دانمارک / بات تایلند   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 آبان 1400  با رقم 5.0693 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.81  درصدی یا 0.0415 ریال کرون دانمارک / بات تایلند نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کرون دانمارک / بات تایلند نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون دانمارک / بات تایلند در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 19 شهریور 1400  با رقم 5.202 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.75 درصدی یا 0.0912 ریال کرون دانمارک / بات تایلند نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کرون دانمارک / بات تایلند نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون دانمارک / بات تایلند در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 20 خرداد 1400  با رقم 5.0949 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.31 درصدی یا 0.0159 ریال کرون دانمارک / بات تایلند نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کرون دانمارک / بات تایلند نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون دانمارک / بات تایلند در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 20 آذر 1399  با رقم 4.8874 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.57 درصدی یا 0.2234 ریال کرون دانمارک / بات تایلند نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کرون دانمارک / بات تایلند تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کرون دانمارک / بات تایلند برابر است با 5.3239 ریال که در تاریخ سه شنبه 6 مهر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کرون دانمارک / بات تایلند چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کرون دانمارک / بات تایلند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.208047 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کرون دانمارک / بات تایلند چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون دانمارک / بات تایلند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.81 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کرون دانمارک / بات تایلند چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 19 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون دانمارک / بات تایلند، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.75 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کرون دانمارک / بات تایلند چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 20 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون دانمارک / بات تایلند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  0.31 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کرون دانمارک / بات تایلند چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 20 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به کرون دانمارک / بات تایلند، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.57 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون دانمارک / بات تایلند نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 4.46  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون دانمارک / بات تایلند، 0.81 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون دانمارک / بات تایلند نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون دانمارک / بات تایلند، 0.81 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون دانمارک / بات تایلند نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 2.33 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون دانمارک / بات تایلند،  0.81 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون دانمارک / بات تایلند نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 26.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون دانمارک / بات تایلند،  0.81 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون دانمارک / بات تایلند نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 9.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون دانمارک / بات تایلند،  0.81 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون دانمارک / بات تایلند نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون دانمارک / بات تایلند،  0.81 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون دانمارک / بات تایلند نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 21.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون دانمارک / بات تایلند،  0.81 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کرون دانمارک / بات تایلند

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی