کرون دانمارک / ریال عربستان

DKK/SAR Ask
نرخ فعلی:: 0.5727 0.53
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.5727 0.53

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.5727 0.53

واحد پولی : -

کشور : دانمارک

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

کرون دانمارک / ریال عربستان در روز جاری

۱۶:۰۵:۳۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.5727 16:05:37 - - 0.003 0.53% 0.003 0.53% 0.0011 0.4273
0.5727 16:05:27 0.0001 0.02% 0.003 0.53% 0.003 0.53% 0.0011 0.4273
0.5726 15:44:33 0.0002 0.03% 0.0029 0.51% 0.0029 0.51% 0.001 0.4274
0.5728 15:23:28 0.0008 0.14% 0.0031 0.54% 0.0031 0.54% 0.0012 0.4272
0.5736 15:04:48 - - 0.0039 0.68% 0.0039 0.68% 0.002 0.4264
0.5736 15:04:45 0.0002 0.03% 0.0039 0.68% 0.0039 0.68% 0.002 0.4264
0.5738 14:44:39 0.0002 0.03% 0.0041 0.72% 0.0041 0.72% 0.0022 0.4262
0.574 13:04:01 - - 0.0043 0.75% 0.0043 0.75% 0.0024 0.426
0.574 13:04:00 0.001 0.17% 0.0043 0.75% 0.0043 0.75% 0.0024 0.426
0.573 12:24:48 0.0004 0.07% 0.0033 0.58% 0.0033 0.58% 0.0014 0.427
0.5726 12:04:40 - - 0.0029 0.51% 0.0029 0.51% 0.001 0.4274
0.5726 12:04:24 0.0001 0.02% 0.0029 0.51% 0.0029 0.51% 0.001 0.4274
0.5727 11:44:06 0.0008 0.14% 0.003 0.53% 0.003 0.53% 0.0011 0.4273
0.5719 11:23:29 0.0005 0.09% 0.0022 0.39% 0.0022 0.39% 0.0003 0.4281
0.5714 11:04:08 - - 0.0017 0.30% 0.0017 0.30% 0.0002 0.4286
0.5714 11:04:02 0.0001 0.02% 0.0017 0.30% 0.0017 0.30% 0.0002 0.4286
0.5715 10:44:26 0.0001 0.02% 0.0018 0.32% 0.0018 0.32% 0.0001 0.4285
0.5716 10:23:38 0.0009 0.16% 0.0019 0.33% 0.0019 0.33% - 0.4284
0.5707 10:04:53 - - 0.001 0.18% 0.001 0.18% 0.0009 0.4293
0.5707 10:04:52 0.0001 0.02% 0.001 0.18% 0.001 0.18% 0.0009 0.4293
0.5708 09:44:25 0.0005 0.09% 0.0011 0.19% 0.0011 0.19% 0.0008 0.4292
0.5713 09:03:47 - - 0.0016 0.28% 0.0016 0.28% 0.0003 0.4287
0.5713 09:03:47 0.0007 0.12% 0.0016 0.28% 0.0016 0.28% 0.0003 0.4287
0.5706 08:43:56 0.0001 0.02% 0.0009 0.16% 0.0009 0.16% 0.001 0.4294
0.5705 08:23:18 0.0001 0.02% 0.0008 0.14% 0.0008 0.14% 0.0011 0.4295
0.5706 08:03:48 - - 0.0009 0.16% 0.0009 0.16% 0.001 0.4294
0.5706 08:03:46 0.0003 0.05% 0.0009 0.16% 0.0009 0.16% 0.001 0.4294
0.5709 07:23:08 0.0001 0.02% 0.0012 0.21% 0.0012 0.21% 0.0007 0.4291
0.5708 06:22:55 0.0002 0.04% 0.0011 0.19% 0.0011 0.19% 0.0008 0.4292
0.5706 06:03:42 - - 0.0009 0.16% 0.0009 0.16% 0.001 0.4294
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی