کرون دانمارک / ریال عربستان

DKK/SAR Ask
نرخ فعلی:: 0.5736 0.68
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.5736 0.68

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.5736 0.68

واحد پولی : -

کشور : دانمارک

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد کرون دانمارک / ریال عربستان

۱۵:۰۴:۴۸
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کرون دانمارک / ریال عربستان 0.0041 0.0053 0.01 0.0413 0.0281 0.0093

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4264
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 74.34%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.4264
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 74.34%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.4264
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 74.34%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.4264
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 74.34%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی