کرون دانمارک / ریال عربستان

DKK/SAR Ask
نرخ فعلی:: 0.5692 0.42
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.5692 0.42

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.5692 0.42

واحد پولی : -

کشور : دانمارک

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کرون دانمارک / ریال عربستان

در حال حاضر قیمت کرون دانمارک / ریال عربستان چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کرون دانمارک / ریال عربستان
0.5692 ریال
می باشد

قیمت کرون دانمارک / ریال عربستان روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کرون دانمارک / ریال عربستان روز گذشته برابر با
0.5716 ریال
بود

قیمت کرون دانمارک / ریال عربستان نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کرون دانمارک / ریال عربستان نسبت به روز گذشته
0.0024 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت کرون دانمارک / ریال عربستان در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کرون دانمارک / ریال عربستان برابر با 0.5713 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کرون دانمارک / ریال عربستان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.5713 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کرون دانمارک / ریال عربستان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.5684 ریال

قیمت کرون دانمارک / ریال عربستان نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون دانمارک / ریال عربستان در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 2 آذر 1400  با رقم 0.5683 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.15 درصدی یا 0.0009 ریال کرون دانمارک / ریال عربستان نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کرون دانمارک / ریال عربستان نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون دانمارک / ریال عربستان   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 8 آبان 1400  با رقم 0.5836 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.46  درصدی یا 0.0144 ریال کرون دانمارک / ریال عربستان نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کرون دانمارک / ریال عربستان نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون دانمارک / ریال عربستان در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 شهریور 1400  با رقم 0.5959 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.48 درصدی یا 0.0267 ریال کرون دانمارک / ریال عربستان نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کرون دانمارک / ریال عربستان نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون دانمارک / ریال عربستان در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 خرداد 1400  با رقم 0.6166 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 7.68 درصدی یا 0.0474 ریال کرون دانمارک / ریال عربستان نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کرون دانمارک / ریال عربستان نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون دانمارک / ریال عربستان در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 آذر 1399  با رقم 0.6017 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.4 درصدی یا 0.0325 ریال کرون دانمارک / ریال عربستان نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کرون دانمارک / ریال عربستان تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کرون دانمارک / ریال عربستان برابر است با 0.6219 ریال که در تاریخ چهارشنبه 17 دی 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کرون دانمارک / ریال عربستان چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کرون دانمارک / ریال عربستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کرون دانمارک / ریال عربستان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 8 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون دانمارک / ریال عربستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.46 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کرون دانمارک / ریال عربستان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 8 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون دانمارک / ریال عربستان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.48 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کرون دانمارک / ریال عربستان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون دانمارک / ریال عربستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  7.68 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کرون دانمارک / ریال عربستان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به کرون دانمارک / ریال عربستان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 5.4 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون دانمارک / ریال عربستان نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.86  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون دانمارک / ریال عربستان، 2.46 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون دانمارک / ریال عربستان نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون دانمارک / ریال عربستان، 2.46 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون دانمارک / ریال عربستان نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.16 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون دانمارک / ریال عربستان،  2.46 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون دانمارک / ریال عربستان نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 7.75 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون دانمارک / ریال عربستان،  2.46 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون دانمارک / ریال عربستان نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 1.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون دانمارک / ریال عربستان،  2.46 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون دانمارک / ریال عربستان نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 47.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون دانمارک / ریال عربستان،  2.46 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون دانمارک / ریال عربستان نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 2.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون دانمارک / ریال عربستان،  2.46 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کرون دانمارک / ریال عربستان

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی